تبلیغات
سکه - پنجاه دینار ساندویچی پهلوی
کلیه سکه های نمایشی در سایت موجود است برای خرید با شماره 09366402304 تماس بگیرید
لیست سکه های 50 دیناری موجود از دوره پهلوی دوم قیمت ها به تومان میباشد
شماره تماس 09366402304

 نام سکه  قیمت بانکی  قیمت خیلی خوب 
 50 دینار ساندوچی 2535 30.000 ت 10.000 ت
 50  دینار ساندوچی 2536 1.000 ت 300 ت
  50دینار ساندوچی 2537 1.000 ت 300 ت
 50  دینار ساندوچی 1357 3.000 ت 500 ت


Powered by WebGozar